A.  Khám và tư vấn

-          Chụp XQ kỹ thuật số

Miễn Phí

30.000/R

        B. Nha chu

-          Cạo vôi răng

-          Nạo túi nha chu

 

200.000 –  300.000

200.000/R

        C.Trám răng

-          Răng sữa

-          Răng vĩnh viễn

-          Răng tram kẻ, đắp mặt

 

120.000/R

200.000 – 250.000/R

800.000 – 1.000.000/R

        D. Chữa Tủy

-          Răng sữa

-          Răng vĩnh viễn

-          Rạch abcess

-          Cắt, nạo chóp

 

400.000/R

1.200.000 – 1.500.000/R

200.000/R

1.500.000/R

        ENhổ răng

-          Răng sữa

-          Răng vĩnh viễn

-          Răng vĩnh viễn (mở xương)

-          Răng khôn thẳng

-          Răng khôn lợi trùm, nghiêng

-          Răng dư

-          Răng lệch trong hoặc ngoài

 

50.000/R

300.000/R

500.000 – 800.000/R

800.000 – 1.000.000/R

2.500.000 – 3.000.000/R

800.000 – 1.500.000/R

1.500.000 – 2.000.000/R

        F. Phục hồi cố định

-          Răng sứ ZIRCONIA

-          Răng sứ (Titan)

-          Răng sứ (Ni-Cr)

-          Chốt, cùi giả

-          Cắt cầu, tháo chốt

-      Chỉnh hình răng

 

3.500.000/R

1.600.000/R

900.000/R

300.000/R

200.000/R

28.000.000 - 42.000.000

        GPhục hình, tháo lắp

-          Răng tháo lắp

-          Toàn hàm

-          Vá hàm, đặt lưới

-          Hàm khung

 

300.000 – 500.000/R

4.000.000 – 5.000.000

300.000 – 500.000

2.000.000/K

        HTẩy trắng

-          Tẩy trắng

 

1.000.000

I       I. Implant

                    - Pháp, Mỹ, Hàn Quốc         

 

16.000.000 - 21.000.000

 

 

Mạng xã hội!